Hospice Malta

Hospice Malta is a voluntary organisation, founded in 1989, to provide Palliative Care, free of charge to persons suffering from cancer, motor neuron disease and, more recently, to persons suffering from end-of-life cardiac, respiratory and renal diseases.

It promotes the highest standards of palliative care and enhances the quality of life of patients and their families. The following services are provided through an inter-disciplinary team of professionals and volunteers:

 • Home Care – Professionals perform assessments and follow up visits to give support and
 • Day Therapy unit – For patients to enhance their quality of life and as respite for the relatives.
 • Hydrotherapy – Patients are given group and one to one physiotherapy exercises in the pool.
 • Respite by care assistants according to the patients’ and relatives’ needs.
 • Patient transport – Transport from the patients’ home to hospital.
 • Loan of specialised equipment – To facilitate patient care at Home.
 • Hospital support to patients and to facilitate discharge from Hospital.
 • Children’s summer programme for children of patients’ and main carers.
 • Bereavement support for relatives and significant others.

 

Hospice Malta hija organizzazzjoni volontarja li giet imwaqqfa fl-1989 bil-għan li tippromwovi u tipprovdi minghajr hlas, l-ogħla livelli ta’ kura paljattiva b’mod ħolistiku lil persuni li jbatu b'mard avvanzat tal-kanċer, motor neuron disease, u aktar ricenti lil persuni li jbatu minn mard tal-qalb, respiratorju u tal-kliewi. 

Is-servizzi pprovduti minn tim interdissiplinarju ta’ professjonisti u voluntiera jinkludu:

 • Kura fid-dar – Professjonisti jevalwaw u jsegwu lill-pazjenti fi djarhom billi jtuhom appoġġ u pariri
 • Ċentru ta’ terapija ta’ matul il-jum – L-iskop taċ-ċentru huwa li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjent/a u li jserraħ lill-familjari
 • Idroterapija – Il-pazjenti jingħataw fiżjoterapija fil-pool fi grupp jew waħedhom.
 • Appoġġ mill-care assistants biex iserraħ lill-pazjenti u lill-familji tagħhom.
 • Trasport – Jiġi pprovdut trasport mid-dar tal-pazjenti għall-isptar.
 • Self ta’ apparat speċjalizzat – Sabiex tiġi ffaċilitata l-kura tal-pazjent fid-dar.
 • Sapport ghall pazjent go l-isptar u bhala thejjija qabel johrog mill isptar.
 • Il-Klabb tas-Sajf għat-tfal jinkludi programm ta’ attivitajiet għat-tfal tal-pazjenti u ta’ min ikun qed jieħu ħsiebhom.
 • Jingħata servizz ta’ faraġ wara l-mewt għall-qraba.

Contact

39, Good Shepherd Avenue
Balzan BZN 1623, Malta
Tel: +356 21 440 085 / 6
Email: info@hospicemalta.org
Web: www.hospicemalta.org

Close
Close