Action for Breast Cancer

 

The Action for Breast Cancer Foundation aims mainly to lobby for better service and treatment for Breast Cancer patients in Malta.

It offers the following services:

 • professional psychological support for Breast Cancer patients and their families / partners at their premises in Mosta
 • as Breast Cancer survivors themselves, members of the group be-friend and give one-to-one support to breast cancer patients that contact the Foundation
 • provides a free brassier to mastectomy patients from Mater Dei Breast Clinic
  raises awareness about possible environmental factors that may contribute to cancer through
 • their affiliation with Health Environmental Alliance
 • educate about cancer prevention and lifestyle choices to students in schools and to adults in theirworkplaces and in other locations

 

L-għan tal-Action for Breast Cancer Foundation huwa primarjament li taħdem għal servizz u t-trattament aħjar għall-pazjenti tal-kanċer tas-sider f'Malta.

Il-Fondazzjoni toffri s-servizzi li ġejjin:

 • appoġġ psikoloġiku professjonali għall-pazjenti tal-Kanċer tas-Sider, il-familji u l- partners tagħhom fil-post tagħhom
 • membri tal-grupp jagħtu appoġġ fuq bażi ndividwali għal pazjenti tal-kanċer tas-sider meta jikkuntattjaw l-Fondazzjoni
 • tipprovdi brassier bla ħlas lil-pazjenti minn Breast Clinic ta’ Mater Dei
 • tqajjem kuxjenza dwar il-fatturi ambjentali li jistgħu jikkontribwixxu għall-kanċer permezz ta’ l-affiljazjoni mal-Health Environment Alliance
 • jedukaw dwar prevenzjoni tal-kanċer u stil ta’ ħajja' lill-istudenti fl-iskejjel u lill-adulti fil-postijiet tax-xogħol tagħhom u f'postijiet oħra
   

Contact

Action for Breast Cancer Foundation
42, Triq Cali Mosta MST 4142
Tel: +356 27 036 529
Mob: 77 771 806 / 99 221 835
Email: info@actionforbreastcancer.com
Web: www.actionforbreastcancer.com

Close
Close