ALIVE Charity Foundation

The most effective way to combat cancer is, we believe, not just to treat those who may be afflicted but, in a more strategic manner, to carry out research which can help speed up diagnoses, identify causes and eventually identify cures.


Alive Charity Foundation, although in its relative infancy, is fast becoming a recognized non-governmental organisation. Through the yearly cycling challenges organised, we raised substantial funding for medical research in Malta whilst emphasising the importance of practicing a sport to lead a healthy lifestyle.

To date, the foundation has already donated almost a quarter of million Euro to the Research Trust of the University of Malta to conduct specialised medical research in the fields like Breast Cancer, Leukemia and Brain Tumour. There is still so much more to be done. Our aim is to keep investing heavily in medical cancer research locally and eventually find a breakthrough. In this way, we will be combating cancer, preventing it from spreading further and transforming the future of the Maltese community.


Aħna nemmnu li l-aktar mod effettiv biex niġġieldu l-marda tal-kanċer , mhux biss hu li nagħtu trattament lil min hu marid, izda, b'mod aktar strateġiku, inwettqu r-riċerka. Ir-riċerka tgħin biex il-proċess ta' dijanjosi ikun aktar mgħaġġel, tgħin biex wieħed isib il-kawza tal-marda u eventwalment anke l-kura.


Għalkemm il-Fondazzjoni Alive m'ilhiex li ġiet imwaqqfa, bosta huma dawk li qed jgħarrfu l-ħidmiet ta' din l-organizzazzjoni non-governattiva. Alive Charity Foundation torganizza, ta' kull sena, sfida bir-roti bil-għan li tiġbor fondi kbar għar-riċerka medika f'Malta filwasqt li ssostni l-importanza li wieħed jipprattika xi sport biex jgħix aktar b'saħħtu.

Sal-lum, il-Fondazzjoni Alive diġa' tat kwazi kwart ta' miljun Ewro lir- Research Trust fi ħdan l-Universita' ta' Malta sabiex titwettaq riċerka medika speċjalizzata fil-qasam tal-kanċer tas-sider, lewkimija u tumur tal-moħħ. Għad fadal wisq xi jsir. L-għan tagħna hu li nibqgħu ninvestu fir-riċerka tal-kanċer f'Malta sabiex 'il quddiem tinsab il-kura meħtieġa. B'dan il-mod, inkunu mhux biss qed niġġieldu din il-marda qerrieda u zommuha milli tinfirex aktar, izda nkunu qed inġibu bidla fil-futur tal-komunita' Maltija.

Contact

ALIVE Charity Foundation
5, Alley 2, Tad-Dawl Street,
Zebbug – MALTA
Mob: +356 99 463 882
Email: alivecharityfoundation@gmail.com
Web: www.alivecharity.com

 

Close
Close