Aurora Support Service

Aurora is a support service led by nurses within the Oncology Department. With their experience in this area, together with other professionals at Sir Anthony Mamo Oncology Centre, it aims at educating and supporting oncology patients.

Aurora organises:

  • Chemotherapy classes to provide newly diagnosed patients who need chemotherapy as part of their treatment with the necessary information to understand and manage chemotherapy side effects. A tailored information material booklet is also given to all patients attending the class.
  • Beauty Days to provide patients with a little personal kindness, warm support and tender pampering. During these Beauty days holistic therapists deliver short educational talks about skin care, nail care, hair care, meditation techniques and aromatherapy. A make-up workshop is also organised where patients can learn how to apply basic make-up. Patients are also offered free beauty treatments.

 

Aurora huwa servizz ta’ appoġġ immexxi minn infermiera fi ħdan id-dipartiment ta l-Onkoloġija. Bl-esperjenza taghħom f’dan il-qasam, flimkien ma professjonisti oħra taċ-Ċentru ta’ l-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, jittamaw li jedukaw u jgħinu lill-pazjenti tal-Onkoloġija.

Aurora torganizza:

  • Klassijiet tal-kimoterapija biex jipprovdu lill-pazjenti ġodda li jkollhom bżonn il-kimoterapija bħala parti mill-kura tagħhom bl-informazzjoni meħtieġa biex jifhmu u jkampaw ma l-effetti sekondarji tal-kimoterapija. Kull min jattendi jingħata ktejjeb ta’ informazzjoni personalizzat.
  • Ġranet tas-sbuħija biex tipprovdi lill-pazjenti bi ftit appoġġ u żegħil. Waqt dawn il-ġranet terapisti ħolistiċi joffru taħdidiet qosra dwar il-kura tal-ġilda, dwiefer, xagħar, meditazzjoni u aromaterapija. Tigi wkoll organizzata ‘make-up workshop’ fejn il-pazjenti jistgħu jitgħallmu kif japplikaw make-up bażiku. Il-pazjenti jigu wkoll offruti trattamenti ta’ sbuħija bla ħlas.

Contact

Abigail Camenzuli or Elysia Mercieca
Tel: +356 25 452 486 / 7
Mob: +356 79 000 495
Web: www.aurora.meh-health@gov.mtClose
Close