Europa Donna Malta

Europa Donna Malta provides support to women with breast cancer and raises awareness on the prevention and early detection of breast cancer.

Its main aims are:

  • to help and support women going through the trauma of breast cancer and their families, providing peer support and one-to-one professional counselling
  • to raise awareness about breast cancer and the importance of early detection by publishing information books and leaflets
  • to organise talks and lectures for the general public
  • to hold seminars to ensure that health professionals are kept up-to-date with the latest developments in breast cancer care

 

Europa Donna Malta (Breast Care Support Group) jipprovdi appoġġ lin-nisa li jkollhom Kanċer tas-Sider u jippromovi għarfien dwar il-prevenzjoni u l-kura bikrija.

Il-grupp joffri:

  • għajnuna u appoġġ lin-nisa għaddejjin mit-trawma tal-kanċer tas-sider u lill-familji tagħhom, joffri appoġġ bejn il-pari u konsulenza professjonali fuq bażi individwali
  • iqajjem kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider u l-importanza ta’ kura bikrija billi jippubblika kotba u fuljetti ta’ tagħrif
  • jorganizza taħdidiet għall-pubbliku ġenerali
  • jorganizza seminars biex jiżgura li l-professjonisti tas-saħħa jinżammu aggornati mal-aħħar żviluppi ghall-kura tal-kanċer tas-sider

Contact

Gertrude Abela, President
Europa Donna Malta
P.O. Box 24, Balzan BZN 1000
Tel: +356 21 482 602 / 21 414 849
Mob: +356 99 994 666
Email; info@europadonnamalta.org.mt 
Web: www.europadonnamalta.org.mt

Close
Close