Malta Community Chest Fund

The Malta Community Chest Fund is a national fund chaired by the President of Malta, to promote solidarity among all people living in Malta.

The Fund provides assistance as follows:

  • Financial assistance for those in need of treatment not provided by the National Health Service
  • Provide household items to persons experiencing financial difficulties
  • Provide a professional psychosocial service

 

Il-Malta Community Chest Fund huwa fond nazzjonali presedut mill-President ta’ Malta, li jħeġġeġ solidarjetà fost in-nies kollha li jgħixu f'Malta. 

Il-Fond jipprovdi għajnuna kif ġej:

  • Għajnuna finanzjarja għal minn ikollu bżonn kura li ma tingħatax mis-servizz nazzjonali tas-saħħa
  • Tipprovdi oġġetti ta’ bżonn lil persuni li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet finanzjarji
  • Tagħti serviżż psikosoċjali professjonali

 

Contact

Tel: +356 21 240 568
Email: mccf@gov.mt
Web: www.president.gov.mt/mccf

Close
Close