MCRCAG

Our Vision is for the Maltese Islands to be free of Colorectal Cancer where education, prevention, early detection and treatment lead to increased survivorship for all.

Our Mission is to knock Colorectal Cancer out of the top three cancer killers. We are doing this by championing prevention, funding cutting-edge research and providing the highest quality patient support services.

Our pillars and values are:

Awareness: Promote and encourage increased awareness of the symptoms and prevention.  
Screening is the number one way you can reduce your risk.
Patient Support: You're not alone, we will provide hope and support.
Compassion: We care and we are on your side. No one has to face this cancer alone.
Respect and commitment: We are passionate about increasing survivorship.
Education: We will continue to support and encourage new developments in colorectal cancer prevention.

Our organisation will work hard to realise our vision of Malta without Colorectal Cancer.

 

Il-Missjoni hi li l-Kanċer tal- Musrana jitneħħa mill-lista tal-kanċer qerriedi u ma jibqax ma’ l-ewwel tlieta. Qed nagħmlu dan billi nagħtu aktar importanza fejn tidħol prevenzjoni, ikollna fondi biżżejjed għar-riċerka mill-aktar avvanzata u nipprovdu l-aħjar servizzi u sapport lill-pazjent.

Il-Vizjoni taghna hija li l-gżejjer Maltin ikunu ħielsa mill-Kanċer tal-Musrana bl-għajnuna tal-Edukazzjoni, prevenzjoni u t-trattament bikri li jwassal għal aktar ħajjiet salvati.

L-għanijiet u l-valuri huma:

Għarfien: Nxerrdu u ninkoraġġixxu aktar għarfien tas-sintomi u b’hekk issir il-prevenzjoni.
L-i“Screening” huwa l-aktar meżż importanti kif wieħed għandu jnaqqas ir-riskju.
Sapport lill-pazjent: biex il-persuna tkun taf li mhix waħidha; aħna nagħtu sapport.
Kompassjoni: aħna jimpurtana, aħna qegħdin hemm għalik. M’għandekx tiffaċċja dal-kanċer waħdek.
Rispett u mpenn: aħna inħossu li hemm bżonn kbir li jiżdied in-numru ta’ ħajjiet meħlusa minn dan il-kanċer.
Edukazzjoni:  Aħna se nkomplu nagħtu sapport u ninkoraġġixxu żviluppi ġodda fejn jidħol il-fejqan tal-kanċer tal-musrana.

L-organizzazzjoni tagħna se taħdem ħafna biex il-viżżjoni tagħna ta’ “Malta meħlusa mill-kanċer tal-Musrana” tiġi realiżżata.

 

Contact:
President: Anthony Rossi
Malta Colorectal Cancer Awareness Group
c/o No 6 Regent Palace Court
Bonavita Street
St Julians STJ1364
Website: www.crc.org.mt
E-mail: info@crc.org.mt
Mob: 99 438 446

Close
Close