Puttinu Cares

The Puttinu Cares Cancer Support Group offers a holistic approach of care for families with children suffering from cancer. 

 

Puttinu Cares has 16 apartments in Sutton and is renting others in order to accommodate the 55 families needing to go to the UK every month.   Puttinu's apartments which are based in Sutton are helping these families with their financial expenses by sponsoring their accommodation for free.  

The importance of supporting patients when they are undertaking therapy away from home is paramount. Providing accommodation close to the hospital not only alleviates the financial burden but is also an important ingredient to the sick patient's cure. Having their relatives close at hand when they are going through these difficult times is not a luxury, but a must. 

 

Puttinu Cares Cancer Support Group joffri approċċ olistiku ta’ kura għall-familji bit-tfal li jbatu minn kanċer.

 

Cares Puttinu għandhom 16 appartamenti f’Sutton u ser tikriha oħrajn sabiex takkomoda l-55-familji li jeħtieġu li jmorru għall-Renju Unit kull xahar.  L-appartamenti ta’ Puttinu li huma bbażati f’Sutton, qed jgħinu dawn il-familji bi spejjeż finanzjarji tagħhom billi jisponsorjaw akkomodazzjoni tagħhom b'xejn.

L-importanza ta 'appoġġ pazjenti meta jkunu qed impriża terapija bogħod mid-dar huwa kruċjali. Il-fatt li jipprovdu akkomodazzjoni qrib għall-isptar ttaffi mhux biss il-piż finanzjarju, iżda huwa wkoll jgħin fil biex kura tal-pazjent.

Contact

Mob: +356 79 809 778
Email: info@puttinucares.org
Web: www.puttinucares.org

 

Close
Close